Anita Movik Simensen

Om foredragsholderen

Anita M. Simensen er universitetslektor i matematikkdidaktikk ved UiT – Norges arktiske universitet. Hun underviser på grunnskole- og barnehagelærerutdanningen. Anita er interessert i naturen som læringsarena for matematikk og tilpasset opplæring i det inkluderende matematikklasserommet. Hun har tidligere jobbet flere år som lærer i grunnskolen.

Foto: UIT

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk