Ann-Kristin Olsen

Om foredragsholderen

Ann-Kristin Olsen er nå pensjonert men har i en årrekke vært en nestor innen offentlig virksomhet. Hun er som er Jurist, og hun var den første kvinne som ble utnevnt i embetene som politiinspektør, politimester og sysselmann på Svalbard. Hun har ledet NOU arbeidet "Svikt og svik" som gjennomgikk alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for grov vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Hensikten var å avdekke hvorvidt, i hvilken grad og på hvilken måte det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparatets håndtering av disse sakene. I utredningen la utvalget frem sine vurderinger av svikt i systemene og anbefalinger for hvordan fremtidige tilfeller kan forebygges og forhindres.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk