Anna Hagen Tønder

Om foredragsholderen

Anna Hagen Tønder er seniorforsker og forskningsleder for området migrasjon, integrering og kompetanse ved Fafo. Hun har primært arbeidet med ulike forskningstema knyttet til utdanning og kompetanse, med særlig vekt på fag- og yrkesopplæring og voksnes læring. Sammen med Torgeir Nyen har hun skrevet boka «Yrkesfagene under press», som ble utgitt på Universitetsforlaget i 2014. De siste årene har Tønder blant annet studert hva som motiverer personer til å ta fagbrev i voksen alder og hvordan økt arbeidsinnvandring påvirker fag- og yrkesopplæringen.

Foto: Fafo

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk