Om foredragsholderen

Anna Hagen Tønder er Instituttleder ved OsloMet,Institutt for yrkesfaglærerutdanning.

Hun har primært arbeidet med ulike forskningstema knyttet til utdanning og kompetanse, med særlig vekt på fag- og yrkesopplæring og voksnes læring. Sammen med Torgeir Nyen har hun skrevet boka «Yrkesfagene under press», som ble utgitt på Universitetsforlaget i 2014. De siste årene har Tønder blant annet studert hva som motiverer personer til å ta fagbrev i voksen alder og hvordan økt arbeidsinnvandring påvirker fag- og yrkesopplæringen.

Foto: Fafo

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk