Anna Luise Kirkengen

Om foredragsholderen

Spesialist i allmennmedisin og fastlege i 30 år, dr. med. og forsker. Kunnskapsfelt: helsefølger av krenkelseserfaring.

Anna Luise Kirkengen er ansatt ved Allmennmedisinsk Forskningsenhet. Hun var allmennlege i Oslo fra 1975 til 2005. Denne kliniske erfaringen førte til at hun ble forsker. Hennes kunnskapsfelt handler om hvordan krenkelseserfaring i barndommen henger sammen med senere sykelighet.

Foto: Modum bad

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk