Anne Marie Mork Rokstad

Om foredragsholderen

Anne Marie Mork Rokstad er professor ved Høgskolen i Molde og seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Hun er utdannet sykepleier og har en ph.d. på temaet implementering av personsentrert demensomsorg i sykehjem. Rokstad har arbeidet både som psykiatrisk sykepleier og som leder innen alderspsykiatri ved Molde sykehus.

Foto: Aldring og helse

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk