Om foredragsholderen

Anne-Marthe Indregard er sykepleier og forsker. Hun har forsket på sammenhengen mellom arbeidsmiljøforhold, helse og sykefravær. Hun er særlig opptatt av det emosjonelle arbeidet som utføres av arbeidstakere i relasjonelle yrker. 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk