Anne Schildt

Om foredragsholderen

Anne Schildt, utbildad jurist och beteendevetare, arbetat 23 år med människor med psykisk ohälsa och företrätt målgruppen framför allt den enskilde individen i olika kontexter, byggt upp personligt ombudsverksamheten i Sverige, jobbar som IPS handledare och projektledare på Lunds fontänhus sedan 6 år och stödjer människor ut i arbete och studier i sitt dagliga arbete.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk