Arne Holte

Om foredragsholderen

Arne Holte er professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo og tidligere nestleder i Psykologiforbundet. Han er tidligere assisterende direktør, fagdirektør og divisjonsdirektør for psykisk helse i Folkehelseinstituttet. Holte har vært professor i klinisk psykologi ved Universitet i Tromsø, professor i medisinske atferdsfag ved Universitetet i Oslo, leder av Forskningsrådet ved Forskningsinstituttet Modum Bad, programsensor for profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen, medredaktør av Tidsskrift for Norsk Psykologforening, psykoterapeut, familieterapeut, skole- og kommunepsykolog. 

Holte har vært visiting professor ved University of Rochester, NY; UCLA, George Washington University, University of New Mexico, og San Diego State University. I EU har han vært medlem av EUs Group of Governmental Experts on Mental Health and Well-Beiing og ekspertgruppene på “Child Mental Health and Schools” og “Mental health in all policies” i programmet Joint Action for Mental Health. Han ledet ekspertgruppen på “Systems for social processes” i EUs Road Map for Mental Health Research in Europe (ROAMER). Holte er en av grunnleggerne av den europeiske standarden for psykologutdanning i Europa (EuroPsy) og var i mange år medlem av European Awarding Committee (EAC) i EFPA, som gir medlemslandene tillatelse til å dele ut det europeiske psykologsertifikatet (EuroPsy). Han er nå medlem av spesialistkomiteen for psykoterapi i EuroPsy (S-EAC).

Foto: Arneholte.no

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk