Åse Michaelsen

Om foredragsholderen

Åse Michaelsen kommer fra Mandal og bor i Mandal, men har vært ukependler til Oslo de siste 18 årene. Hun er gift og har 3+3 barn. Åse har en allsidig bakgrunn, både fra privat næringsliv,selvstendig næringsdrivende og fra offentlig sektor. Hun har bodd i både England og Tyskland, sistnevnte i nesten 10 år. Hun har tatt grunnfag engelsk og ledelse fra Universitetet i Agder, men mest av alt har hun vært politiker i 23 år. Hun har sittet 12 år på Stortinget og har innehatt en rekke tilleggsverv i inn og utland. Hun etablerte kompetansegruppen mot vold og overgrep på Stortinget samt har vært svært opptatt av en bedre Offeromsorg. Fra januar 2018 til juni 2019 var Åse Eldre-og folkehelseminister i regjeringen Solberg. Her jobbet hun også med saksfeltet palliasjon og hospicebevegelsen. Hun hadde et offisielt ministerbesøk til «Regenbogenland» i Tyskland,for å gjøre seg kjent med hvordan et barnehospice kan drives. Åse ivrer for enkeltmenneskets rettigheter til å bli sett og ivaretatt fra vugge til grav. Hun er ansatt som myndighetskontakt og prosjektleder bygg i Foreningen for barnepalliasjon.

Foto: Barnepalliasjon.no

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk