Asle Thude Elen

Om foredragsholderen

Alse har brukt ACT siden 2010 og anvendt dette i forskjellige settinger; individuelt på DPS, gruppeterapi, privatpraksis, BUP, lederutvikling/omstilling og samtidig rus og psykiatri (ROP). Veiledet psykologer og annet helsepersonell innen bruk av ACT. Jobber med med implementering av ACT. Veiledes av Ross White og tidligere Matthieu Villate. Holdt ACT kurs for helsepersonell siden 2015. Asle har også motiverende intervju trenerutdannelse.  

Arbeidsted: Stiftelsen CatoSenteret

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk