Om foredragsholderen

Psykolog, dr. philos. Atle Dyregrov er professor og arbeider ved Klinikk for krisepsykologi. Han er en av grunnleggerne av Senter for Krisepsykologi i Bergen som nå er en del av Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen. Han har i hele sin karriere arbeidet med ulike traume- og krisesituasjoner, inkludert større ulykker og katastrofer i både inn- og utland. Han har skrevet mer enn 300 faglige artikler, bøker og bokkapitler på området. Hans arbeider er oversatt til mange språk og brukes som grunnlag for hjelp til krise- og katastroferammede, og han betraktes som en nestor innen fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt. I 2014 ble han utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Foto: UIB

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk