Audun Mo

Om foredragsholderen

Audun Mo er forfatter, forlegger og foredragsholder . Til daglig jobber jeg han prosjektleder for Nettverk etter soning. Det er prosjekt for å styrke samhandling mellom kriminalomsorg og kommune og forbedre ettervernstilbudet etter endt soning.

Han  er utdannet psykiatrisk sykepleier og har blant annet mastergrad i helseadministrasjon fra UiO.

I tillegg er han vara styremedlem i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Viken fylke, og  har tidligere vært ansattrepresentant i sykehusstyret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i to perioder, samt vært styremedlem i NSF Oslo fylke. Audun har bred ledererfaring både som avdelingsleder i bolig og enhetsleder på ROP, og som hovedtillitsvalgt i fem år.

Høsten 2022 gav han ut en bok om sorg og håp på mitt eget forlag, Flow. Boken heter “Det finnes ingen enkel måte å si dette på”.

foto: https://audunmo.com/

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk