Bård Fossli Jensen

Om foredragsholderen

Bård er kliniker, instruktør og foredragsholder. Han har i fire år jobbet som kommunikasjonsforsker ved Akershus Universitetssykehus og doktorgraden hans handler om hvordan sykehusleger samtaler med pasientene sine. Avhandlingen avdekker hvordan leger kommuniserer i pasientmøtene og hvordan de blir bedre ved trening. Bård har er spesialist i barnesykdommer og har arbeidet som barnelege ved Sørlandet Sykehus Arendal og på AHUS. Han arbeider som lege på CatoSenteret. I tillegg holder han kontakten med frontlinjen ved å ta løse vakter ved barneseksjonen, Oslo Kommunale Legevakt.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk