Beate Midttun

Om foredragsholderen

Beate er spesialrådgiver, HR, Stab for innovasjon og utvikling i Fredrikstad kommune.  I Fredrikstad arbeider hun til daglig med komplekse samhandlingsprosesser relatert til utvikling av heltidskultur og lokalt partssamarbeid. Beate har sin master i organisasjons- og lederutvikling fra Høgskolen i Østfold og er der deltidsansatt om høgskolelektor på linje for innovasjon og prosjektledelse. Som prosessleder for grupper i utvikling har hun videre utdanning fra gestalt institutter i Norge og USA og hun har studert complex responsive processes of relating ved Herfortshire University. Hun avsluttet sin militære karriere som prosjektleder for Forsvarsjefens topplederprogram for kvinner i regi av sjefpsykologen ved Forsvarets høyskole. I privat næringsliv har hun arbeidet med organisasjons- og lederutvikling for Accenture og Right Management. Beate har mellomledererfaring fra Forsvaret og Fredrikstad kommune.

Foto: Kari B Lohne Knudsen, Galleriknudsen.net

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk