Beatrix van Doorn

Om foredragsholderen

Folkeakademienes landsforbund er en landsdekkende organisasjon som hjelper lokale ildsjeler med å sette opp kulturarrangementer der de bor. Forbundet består av 9 regioner med godt over 100 lokale folkeakademier (lokallag) som driver ideelt og frivillig for å gi lokalmiljøet inkluderende kulturopplevelser. Folkeakademiet ble stiftet i 1885, og har som mål å skape kultur som forebygger forskjeller i samfunnet, og legge grunnlaget for en bedre fremtid. Folkeakademier dekker små og store steder i Norge. Krafttak for sang er finansiert av Kulturdepartementet, med tverrpolitisk støtte for sitt arbeid med å styrke sangkultur og sangglede i hele Norge. I samarbeid med partnere, forskningsmiljøer og andre sang- og musikkaktører utvikler KFS programmer, fagdager, informasjonsmateriell, kurs, nettresurser og konferanser. Dagsaktuell forskning om sang som kilde til glede, kreativitet, identitet, helse og egenutvikling er fundament for alle deres aktiviteter. KFS programmer bruker sang til å skape gode opplevelser, men også som et verktøy for læring, mestring, kulturformidling og relasjonsbygging. KFS mener at sang kan brukes til nesten alt; fra metodisk språktrening, og effektivisering av arbeidshverdagen, til kunstneriske, dyptgripende møter mellom mennesker.

Foto: Sang i Eldreomsorgen

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk