Bengt Eirik Karlsson

Om foredragsholderen

Bengt er leder av Senter for psykisk helse og rus (SFPR) og er professor i psykisk helsearbeid. Har arbeidet ved Universitetet i Sørøst-Norge siden 2004. Har en bistilling ved Akershus Universitetssykehus som forsker.

Foto: USN

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk