Om foredragsholderen

Bente Sommerfeldt, psykologspesialist, forfatter og forsker (PhD)

Bente Sommerfeldt er psykolog med lang klinisk erfaring i å arbeid med spiseforstyrrelser, traumer, og personlighetsproblematikk, både med barn, unge og voksne. Hun har omfattende virksomhet som underviser, veileder og formidler innenfor et bredt spekter av lidelser som spiseforstyrrelser, selvskade, personlighetsforstyrrelser, traumer, rus og også sterkt engasjert i ung psykisk helse. Hun har engasjert seg i mentaliseringsbasert miljøterapeutisk arbeid og team arbeid hvor kollegastøtte er sentralt. Hun har de siste årene forsket på mødres forhold til mat og kropp og hvordan det å bli gravid og nye mamma påvirker den psykiske helsen og omsorgen. Mental (u)helse hos foreldre er også et felt hun er sterk engasjert i og har arbeidet mye de siste årene.

Hun er faglig direktør av Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser/Villa SULT. Hun er styreleder for Institutt for mentalisering. Hun er tilknyttet Universitet i Oslo/Psykologisk Institutt i forbindelse med doktorgradsprosjektet «Mammakroppene. Spiseforstyrrelser, svangerskap og barseltid». Bente er svært opptatt av å jobbe med å øke kompetanser innenfor et bredt felt av psykisk helse generelt og mat, kropp og helse mer spesifikt, slik at det blir lavere terskler både for å søke hjelp og til å kunne snakke om tabubelagte temaer.

Foto: Trond Isaksen

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk