Beret Bråten

Om foredragsholderen

Beret har i hele perioden hvor hun har vært forsker, arbeidet med prosjekter som angår forholdet mellom minoriteter med innvandrerbakgrunn og majoritetsbefolkningen i Norge. Gjerne da i kombinasjon med å utforske spørsmål som angår kjønn og likestilling. Doktorgradsprosjektet hennes handlet om hvordan norske politiske partier inkluderer – eller ikke inkluderer – kandidater med innvandrerbakgrunn på sine lokale valglister og i kommunestyregruppenes arbeid. Seinere har hun jobbet med spørsmål som angår integrering, diskriminering og likestilling knytta til arbeidsliv, frivillighet, introduksjonsordning, barnehage, oppvekst (herunder negativ sosial kontroll) og foreldreskap.

Foto: UIO/Arve Kjersheim

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk