Berit Westbye

Om foredragsholderen

Berit Westbye er spesialergoterapeut i Grimstad kommune og har stått sentralt i arbeidet med forebyggende hjemmebesøk. Hun har også vært en av primus motorene for nettverk for helsefremmende og forebyggende arbeid for eldre, som har drevet erfaringsutveksling gjennem en felles konferane i mange år. 
 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk