Cathrine Sandsmark

Om foredragsholderen

Cathrine Sandsmark har de siste sju årene vært rektor ved Ski ungdomsskole. Før det har hun mange års erfaring som avdelingsleder/inspektør og som lærer. I lederjobben er Cathrine er særlig opptatt av pedagogisk ledelse og handlingsrommet – og spenningsfeltet – mellom lovverket og praksisfeltet, og elevens rettigheter både faglig og sosialt.

Cathrine var i mange år veileder for ADHD-foreningen, hvor hun holdt kurs for assistenter/fagarbeidere og lærere i skolen. Hun er svært opptatt av relasjonens betydning, og ser på gode relasjoner som avgjørende for at vi skal kunne lykkes, uansett hvem vi er og hvor vi jobber.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk