Om foredragsholderen

Cecilie er psykologspesialist i klinisk psykologi og spesialist i rus og avhengighet. Hun har opparbeidet unik spisskompetanse med rådgivning, lederstøtte og formidlingsvirksomhet innen konflikt, trakassering og varsling i arbeidslivet. Hun har også erfaring med rådgivning av mennesker som er eksponert i media.

Hun har flere års innsikt i hvordan varslingssaker kan få store konsekvenser både for arbeidsgivere og ansatte. Derfor har hun engasjert seg i å spre kunnskap om god håndtering av varslingssaker, i samfunnsdebatten, arbeidslivet og utdanningsfeltet. Dette har medført samarbeid med blant andre Regjeringens varslingsutvalg, Arbeidstilsynet, Politiet; Politidirektoratet, Høyskolen på Vestlandet, BI-Master i organisasjon og ledelse. Hun har også skriftliggjort kunnskap om feltet i media og i ulike fagtidsskrift. Cecilie er mye brukt som ekspert på varslingssaker. Hun har drevet omfattende konseptutvikling og kursvirksomhet om dialog og samspill, blant annet for Forsvaret.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk