Charlotte Castor

Om foredragsholderen

Som barnesykepleier jobbet Charlotte Castor i hovedsak 25 år innen barnenevrologi og onkologi. Grunnlaget for hennes kliniske arbeid samt forskningsinteresse og forskningsområde er syke barn og deres familiers behov, samt helsevesenets muligheter til å støtte familiene ut fra disse behovene. Castors doktorgradsarbeid, under veiledning av hovedveileder professor Inger Kristensson-Hallström, fokuserte på ulike perspektiver på avansert medisinsk behandling i hjemmet for langtids- og alvorlig syke barn med ulike diagnoser og ulike stadier av sykdom. Siden 2019 har Castor fortsatt studier som tar sikte på å styrke familiers egenomsorg i hjemmet og først og fremst med støtte av digitale verktøy, som applikasjoner for nettbrett og telefoner, samt å utvikle palliativ omsorg for barn.

Foto: Universitietet i Lund

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk