Charlotte Reedtz

Om foredragsholderen

Charlotte Reedtz er professor i psykologi ved Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unge (RKBU Nord). Reedtz er utdannet klinisk psykolog og Dr. philos fra Det helsevitenskapelig fakultet vet UiT – Norges arktiske universitet. Hun skrev sin doktorgrad om effekter av foreldreveiledning for å forebygge atferdsvansker. Hennes forskningsområder er helsefremmende og forebyggende tiltak for barn og unge, forebygging av atferdsvansker gjennom foreldreveiledning og skoletiltak, ivaretakelse av barn som pårørende av psykisk syke foreldre, implementering av virksomme tiltak i psykisk helsevern, barnevern og skoler.

Foto: UIT

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk