Eli Marie Wiig

Om foredragsholderen

 Eli Marie er utdannet sykepleier, og har arbeidet 10 år i spesialisthelsetjenesten, blant annet i akuttmottak, som AIDS-sykepleier, på føde-/barselavdeling og i barne-/og ungdomspsykiatrien. Hun har også mastergrad i pedagogikk og nesten 20 års erfaring som lærer og skoleleder, både fra grunnskole, videregående skole og høgskole. I 2018 tok hun en doktorgrad om rusavhengige småbarnsmødre og generasjonsoverføring fra Universitetet i Oslo.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk