Elin Kufås

Om foredragsholderen

Elin Kufås er sosionom med mastergrad i sosialt arbeid, og arbeider som rådgiver ved Klinikk for psykiatri og rus i Vestre Viken.  Hun er en flittig brukt foredragsholder, og setter pris på å få presentere funn fra viktige studier til kolleger bl.a. i kommuner. Hun har sammen med andre utarbeidet rapporter om foreldre og rus, og opplyser at det etter rapporene gjort en stor litteraturgjennomgang som styrker «gamle» funn.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk