Ellen Annexstad

Om foredragsholderen

Ellen J. Annexstad (f. 1973) er spesialist i barnesykdommer. Hun er tilsatt ved Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Hun har vært overlege ved Barne- og ungdomsklinikken Sykehuset Østfold og stipendiat ved Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Hun er tidligere styremedlem i Norsk barnelegeforening.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk