Ellen Dahl Gundersen

Om foredragsholderen

Ellen Dahl Gundersen er vanligvis opptatt med å  utdanne sykepleiere, ved  Universitet i Agder. Med de siste to årene har hun styrt "Jobbvinnar Agder". Der arbeider hun med et forskings- og utviklingprosjekt for å styrke erfaringen under praksis og rekruttere flere sykepleiere til kommunale omsorgsboliger i Agder-kommunene.

Foto: UiA

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk