Faten Lubani

Om foredragsholderen

Faten jobber som prosjektleder for Globale Sandefjord, der målet er å få flere innvandrerne ut i arbeidslivet. Hun er selv en av 11.500 innbyggere i Sandefjord med innvandrerbakgrunn.

Globale Sandefjord skal:  

  1. Inspirere arbeidsgiverne til å anerkjenne og nyttiggjøre seg mangfoldskompetanse som et konkurransefortrinn
  2. Finne grűndertalenter blant innvandrere
  3. Sette arbeidet med inkludering av innbyggere med innvandrerbakgrunn i system, skreddersy og videreutvikle kompetansehevende aktiviteter som matcher fremtidens arbeidsmarkedsbehov
  4. Løfte frem gode historier og erfaringer med arbeids- og samfunnsinkludering
  5. Skape flere arbeidsplasser og bidra til effektiv rekruttering av innvandrere i samarbeid med næringslivet
  6. Jobbe tett med frivilligheten om inkludering og nettverksbygging for å forebygge utenforskap   

Foto: Globale Sandefjord

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk