Gilda Seddighi

Om foredragsholderen

NORCE er et uavhengig forskningsinstitutt, som driver forskning, utvikling og innovasjon i samarbeid med offentlig og privat sektor slik at det kan tas kloke og bærekraftige valg for fremtiden. Vi har omfattende aktivitet innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Vår ambisjon er å være nasjonalt og europeisk ledende på våre satsningsområder. Gilda har har en doktorgrad fra Fakultet for samfunnsvitenskap med tilknytning til både Institutt for informasjons- og medievitenskap og Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen. Hun har utviklet en stadig større interesse for hvordan digitalisering påvirker marginaliserte grupper. Det har ført til at Gilda også forsker på digitale ferdigheter blant ungdom som ikke er i arbeid, utdanning eller opplæring (NEET). Hun har også ledet flere forskningsprosjekter med fokus på dataspillvaner blant ungdommer med innvandrerbakgrunn, med en spesiell interesse for å navigere mot grupper som opplever ekskludering. Nylig har Gilda vært involvert i prosjekter som utforsker bruken av kunstig intelligens i offentlig sektor og de potensielle risikoene for diskriminering som er forbundet med bruken av det.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk