Guro Brokke Omland

Om foredragsholderen

Guro Brokke Omland jobber som førsteamanuensis i kvalitativ forskningsmetode på Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Hun er utdannet klinisk psykolog og fullførte i 2020 Phd-graden ved Psykologisk institutt, UiO, med avhandlingen Re-creating lives and futures in exile: A cultural psychological study of unaccompanied refugee minors and their professional caregivers in Norway. Hun har undervist i psykologi på ulike universiteter og høgskoler, arbeidet som spesialkonsulent i barne- og familieetaten i Oslo kommune, samt som psykolog på ruspoliklinikk og almennpsykiatrisk poliklinikk. Forskning og interessefelt omhandler barn og unge i utsatte livssituasjoner, spesielt unge med migrasjons- og flyktningbakgrunn, og barnevernets omsorgsarrangementer og praksiser rettet mot disse unge.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk