Hanne Cecilie Kavli

Om foredragsholderen

Hanne Cecilie Kavli er seniorforsker og forskningssjef ved Fafo med innvandring og integrering som spesialområde. Hun har arbeidet med en rekke temaer knyttet til velferds - og integreringspolitikk. De senere årene har hun blant annet vært opptatt av familiepraksis og kjønnslikestilling i innvandrede familier. Hun har studert hva holdninger og verdier betyr for kvinners yrkesdeltakelse, men også hvordan velferdsstatens og arbeidslivets organisering påvirker motivasjon og mulighet for å delta i arbeidslivet. Kavli har publisert et stort antall forskningsrapporter ved Fafo og en rekke artikler og bokkapitler både nasjonalt og internasjonalt. Hun har bred erfaring med innhenting, bruk og analyse av både kvalitative intervjuer, surveyundersøkelser og registerdata.

Kavli har ledet et stort antall forskningsprosjekter ved Fafo og har drevet utstrakt veilednings- og redaktørarbeid, sist som redaktør for en antologi om deltid som ble utgitt på Policy Press i 2019. Hun driver også omfattende formidlingsarbeid gjennom å holde inviterte foredrag, skrive kronikker og arrangere seminarer og konferanser.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk