Heidi Wittrup Djup

Psykologspesialist

Heidi Wittrup Djup

Om foredragsholderen

Heidi Wittrup Djup er utdannet psykolog og spesialist innen Samfunns- og allmennpsykologi med fordypning i organisasjon og ledelse. Hun er særlig opptatt av barns omsorgsbetingelser og rettigheter, samt hvordan system- og tjenesteutvikling kan gi forebyggende og helsefremmende effekter i samfunnet.

Som klinisk psykolog ved senteret, gir hun behandling og oppfølging til barn og voksne rammet av sorg, traumer og kriser. Hun tar også undervisnings- og veiledningsoppdrag for ansatte innen helse- og sosialsektoren. Parallelt tar hun oppdrag som barnefaglig sakkyndig for barneverntjenesten og retten, og skriver også spesialisterklæringer for Voldsofferkontoret. Hun er i prosess for å bli mekler for familiekontorene (Bufetat), der barn i mekling og retten til å bli hørt har særlig fokus.

Hun er oppnevnt som medlem i Norsk psykologforenings Menneskerettighetsutvalg (MRU), som blant annet arbeider for å sikre grunnleggende rettigheter for barn og sårbare grupper, herunder asylsøkere, enslige mindreårige og personer med psykiske lidelser. Som medlem i det nordiske forskningsnettverket Nordic Centre of Excellence on Resilience and Societal Security (NORDRESS), er hun også involvert i et forskningsprosjekt vedrørende barn og naturkatastrofer.

Djup har etterutdanning i traumebehandlingsmetoden, EMDR, og har også videreutdanning innen kronisk traumatisering og dissosiering. Hun har tidligere arbeidet med flyktninger og asylsøkere i Bergen kommune, herunder enslige mindreårige, familiegjenforente og barnefamilier. Forebyggende arbeid, barns omsorgsbetingelser og barns rettigheter er særlige interesse- og kompetanseområder.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk