Heidi Wittrup Djup

Om foredragsholderen

Heidi Wittrup Djup er psykologspesialist med spesialistutdanning innen samfunns- og allmennpsykologi og fordypning i organisasjon og ledelse. Hun har etterutdanning som barnefaglig sakkyndig samt innen traumebehandlingsmetoden, EMDR, og behandling av kronisk traumatisering og dissosiering.

Heidi har de siste årene vært daglig leder ved klinikken, men har siden høsten 2022 gått ut av denne rollen for å kunne fokusere på andre arbeidsoppgaver og utvalg som hun sitter i. Hun gir i dag oppfølging til barn og voksne rammet av sorg, traumer og kriser, og bistår også arbeidsplasser og kommuner når de rammes av alvorlige belastninger, ulykker og dødsfall. I tillegg tar hun undervisnings- og veiledningsoppdrag innen tema som omhandler krisepsykologi, krisehåndtering, kollegastøtte, egenomsorg, menneskerettigheter, flyktninger, barnevern, barn som pårørende og psykisk helse. Hun underviser regelmessig for universiteter, høyskoler og på spesialistutdanningen for psykologer, samt for kriseteam, barnehager, skoler og andre aktører innen det helse- og sosialfaglige feltet. Hun jobber også som barnefaglig sakkyndig for barneverntjenesten og domstolene, og skriver spesialisterklæringer i forbindelse med erstatningssaker for volds- og overgrepsutsatte.

Heidi har vært sentral i klinikkens beredskapsarbeid både når det gjelder veiledning til ledelse, støtte til berørte, oppfølging av pårørende og gjennomføring av debriefing/gruppesamtaler. Hun har deltatt i forskningsprosjekt og transnasjonale arbeidsgrupper knyttet til terror og naturulykker, og har en bistilling som universitetslektor på Universitetet i Bergen. Fra høsten 2022 har hun også en deltidsstilling som redaktør hos Tidsskrift for Norsk psykologforening, hvor hennes primære mål er å fremme psykologisk kunnskap og løfte både fag og fagfolk inn i offentligheten.

Ved siden av hennes ordinære arbeid, har Heidi vært medlem i en rekke ulike utvalg. Hun satt som medlem av Norsk psykologforenings menneskerettighetsutvalg (MRU) i seks år, og var i flere år oppnevnt som psykologforeningens representant i Den europeiske føderasjonen av psykologforeninger (EFPA) i Standing Committee on Crisis, Disaster and Trauma Psychology. Hun har også vært leder for psykologforeningens lokalavdeling i Hedmark. I tillegg har hun vært mangeårig vigsler for Human-Etisk Forbund.

I 2019 ble hun oppnevnt av regjeringen til ekspertgruppen om unge som etterlates i utlandet mot sin vilje, og i 2020 ble hun av Justis- og beredskapsdepartementet oppnevnt som medlem av Tilsynsrådet for politiets utlendingsinternat, Trandum. Samme år ble hun invitert inn i fagrådet til SOS-Barnebyer. 

Heidi er en mye brukt foredragsholder og formidler, og har gjort en rekke opptredener i podcaster, media og i debatter. Hun blir også bedt om å holde taler eller være konferansier i ulike sammenhenger. Hun har medvirket til flere bøker og har skrevet flere titalls kronikker og fagtekster i dagspressen og i øvrige tidsskrift.

I 2020 mottok hun Espeland Fangeleirs formidlingspris for sitt arbeid for mennesker rammet av krig og flukt. 

I 2021 utgav hun boken «Barnehagens betydning når barn er pårørende». Boken er praksisnær og nyttig for ansatte i barnehager og andre som arbeider rundt de yngste barna, og kan også være verdifull for foreldre. 

.

Foto: Natasha Busel / Fana fotostudio 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk