Helena Brunskog

Om foredragsholderen

Helene er prosjektleder for Standard Norge, som er en nøytral og uavhengig organisasjon for standardisering rettet mot næringsliv, forvaltning, arbeidsliv og forbrukere. Standard Norge skal ivareta standardiserings- prosessen som fører til utvikling av Norske eller internasjonale standarder eller andre publikasjoner. Vi utvikler standarder på de fleste områder i samfunnet. Standard Norge er Norges medlem i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og sikrer her at norske interesser blir ivaretatt. Standard Norge inviterer nå til å delta i standardiseringskomitéen SN/K 612 som skal utvikle en Norsk Standard om Krav til faglig oppdatering av autoriserte vernepleiere.   

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk