Hilde Charlotte Sjølett

Om foredragsholderen

Barnejuristen tilbyr juridisk rådgivning og advokatbistand i flere typer familierettslige problemstillinger, samt i saker der barns rettigheter og rettsvern skal ivaretas. Sjølett har ført en rekke saker for barnes beste ved problemstillinger rundt psykososial miljø i skolen, skolvegering, og mobbing. Foto: Privat

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk