Hilde Lidén

Om foredragsholderen

Hilde Lidén har hovedsakelig arbeidet med forskningsspørsmål angående migrasjon, nasjonale minoriteter, barns oppvekst, familiepolitikk, integrering og menneskerettigheter i et generasjonsperspektiv. Hun har blant annet gjort studier av enslige mindreårige asylsøkere, barn utsatt for menneskehandel og integrering av barn av innvandrere.

Lidén er dr. polit. i sosialantropologi, og har vært ansatt ved Institutt for samfunnsforskning siden 2000. Hun var forskningsleder på ISFs gruppe for migrasjonsforskning (IMER) i perioden 2006-2009. Foto: Institutt for samfunnsforskning

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk