Hildegun Sarita Selle

Om foredragsholderen

Hildegun Sarita Selle er stifter og styremedlem i Stiftelsen Flexid. Hun er psykologspesialist i Barne- og Ungdomspsykologi, og ansatt ved Sørlandet sykehus ved Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer. Både i nåværende jobb og tidligere ved Psykososialt team for flyktninger i Sør, har hun jobbet med migrasjonshelse og traumatiserte flyktninger. Hun har oppvekst fra Bangladesh, Nepal og USA, og snakker flere språk. Siden studietiden på 90-tallet har hun vært engasjert i tematikk rundt oppvekst, flytting og krysskulturell oppvekst. Hun har omfattende erfaring med kurs og undervisning, og har blant annet holdt kurs for Utenriksdepartementet, næringsliv, bistandsorganisasjoner og misjonsorganisasjoner om utenlandsopphold, barns utvikling, kulturtilpasning og hjemvending. Hun har siden 2000 arbeidet med familier og ungdom med minoritetsbakgrunn, og har utviklet kursrekkene som i dag utgjør Flexid. Hun er forfatter til teorihåndboka for Flexids kursmanual og er instruktør i Stiftelsens utdanningspakke for kursholdere. Foto: Knut Ivar Aarsten.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk