Ingeborg Kraabøl

Om foredragsholderen

Ingeborg er utdannet vernepleier ved NTNU, har videreutdanning i sexologi og funksjonshemming ved OsloMet og helsekoordinator på Fagskolen Kristiania. Hun har også videreutdanning på VID i forebygging og håndtering av atferd som utfordrer hos personer med utviklingshemming/ Positiv atferdsstøtte (PAS).  I hverdagen arbeider hun som faglig rådgiver ved Stiftelsen Ragna Ringdals dagsenter. 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk