Inger Arctander

Rådgiver, kognitiv terapeut og fysioterapeut

Inger Arctander

Om foredragsholderen

Inger er fysioterapeut med master i idrettsfysioterapi, kognitiv adferdsterapi og andre tilleggs kvalifikasjoner. Hun er også gruppetreningsinstruktør og foredragsholder. Inger har bred erfaring fra sykehus, privatpraksis nasjonalt og internasjonalt samt folkehelsearbeid og HMS. Hun har prosjekt- forskningserfaring, stor interesse for de bakenforliggende årsakene til muskel-/skjelett lidelser, og livsstilsutfordringer. Inger interesserer seg for hva som fører til endring, motivasjon og mestring.  

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
Lukk