Inger Stølan Hymer

Om foredragsholderen

Inger er psykiatrisk sykepleier og har videreutdanning i administrasjon og ledelse. Hun er godkjent gruppeleder i psykoedukativt familiearbeid ved psykose, er veileder og EE rater. 

Hun er ansvarlig for kompetansetjenestens satsning på implementering av familiearbeid ved psykose i helseregionen. I tillegg er hun TIPS Sør-Øst konsulent ved Sykehuset Østfold. Her er hun metodeansvarlig for behandlingslinjen for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose, og metodeansvarlig for behandlingslinje for sikkerhetspsykiatri.

Hun sitter i TIPS-teamet i Østfold og har utviklet en nettverksmodell med nøkkel- og kontaktpersoner både i VOP og BUP, som gjør at man sikrer ivaretakelse av kompetanse på systemnivå. Det lokale TIPS teamet er sentral instans i dette nettverket. Dette betyr at de fleste pasienter med førstegangpsykose fanges opp og får et tilbud om snarlig utredning og behandling i sitt nærmiljø.

Foto: Privat

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk