Ingrid Grimsmo Jørgensen

Om foredragsholderen

Ingrid Grimsmo Jørgensen er pedagog og er ansatt somhøgskoleskolelektor ved HiNN.  

Hun er en mye brukt foredragsholder innenfor temaer som forebygging og håndtering av mobbing, bygging av inkluderende læringsmiljøer og samarbeid mellom skole/barnehage og foreldre, samt bygging av inkluderendelæringsmiljøer og samarbeid mellom skole/barnehage og foreldre. Foto: Høgskolen i Innlandet.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk