Ingvild Røsand

Om foredragsholderen

Ph.D.-stipendiat knyttet til fagfornyelsen, folkehelse og livsmestring. 

Undervisning: 

 • PED1002 Pedagogisk psykologi og utviklingspsykologi
 • PED1005 Innføring i vitenskapsteori og forskningsmetode
 • PED3009 Fordypning i kvantitativ forskningsmetode
 • PED3010 Vitenskapsteori og forskningsmetode 

Forskningsprosjekt 

Faglige interesser

 • Psykisk helse 
 • Ungdom
 • Personlighet
 • Mestring
 • Livskvalitet
 • Folkehelse
 • Livskvalitet
 • Samfunn

Utdanning 

 • Master i pedagogikk, elevers psykiske helse i skolen 

Foto: Privat.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk