Jan Gunnar Kaaresen

Om foredragsholderen

Jan Gunnar Kaaresen er assosiert seniorkonsulent for Talent Solutions Right Managementsiden 2017. Han har kompetanse og erfaring fra HR/HMS, organisasjon- og lederutvikling gjennom de siste 20 år. Med bakgrunn som lederutvikler fra flere ulike konsulentselskap, er han drillet på forbedring- og utviklingsarbeid.

Han har god kjennskap til offentlig sektor/tilsynsmyndighet gjennom arbeid som juridisk rådgiverførst i karrieren, og på senere prosjekter.De siste 15 år har Jan Gunnar vært bedriftsrådgiver som en del av stab, ansatt jurist eller som konsulent i privat sektor. Han trives aller best i det operative, hvor trening, konfliktløsning og forhandling finner sted, men òg som strategisk rådgiver, coach/trener og faglig sparringspartner.

Jan Gunnar har god erfaring i å drive fram og forankre endringsprosesser og drive ledelse/prosjektledelse. De siste 10 år har han vært koblet på større omstillingsprosjekt i norsk/nordisk regi knyttet til endring, omorganisering eller offentlig tjenesteinnovasjon. I disse prosjektene har Jan Gunnar hatt en aktiv rolle knyttet til det juridiske håndverk enten det har handlet om design, forhandling, utferdige sluttpakker/ oppsigelser eller annen strategisk planlegging.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk