Janne Eldevik

Om foredragsholderen

Janne Eldevik har opparbeidet seg mange års kompetanse fra sorgfeltet. Hun har forsket på sorg hos pårørende og etterlatte ved alvorlig sykdom. Hun skrev masteroppgave om "Skjult sorg hos barn som pårørende". I sitt forskningsarbeid identifiserer Janne sorg både før og etter død og fokuserer på sorg sett i et familieperspektiv når alvorlig sykdom rammer.

​Janne har i mange år forelest på både OsloMet, Steinerhøyskolen etc om sorg generelt, sorg hos barn og unge, kriser og traumer og andre relevante temaer.  Hun har god innsikt i spesielt barn og ungdom sine reaksjoner når sorg og kriser rammer. Janne er opptatt av sorg både før og etter død,livssorg, sorg ved skilsmisser og annen form for sorg og anerkjenner de ulike sorgprosessene man går gjennom i ulike perioder av livet.

​I tillegg har Janne arbeidet som fagrådgiver for Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE), som foreleser på både pedagogikk, spesialpedagogikk, førskolepedagogikk og sosialpedagogikkstudier. Hun mange års erfaring  veiledning, er coach og sorgterapeut.

​Janne sin hovedforståelse av sorg er at den sørgende eier sin sorg. Sorg er personlig og indviduell og det er den enkelte sørgende som definerer sin sorgprosess. Jannes rolle er å være støttende og veiledende og gi den sørgende gode mestringsstartegier til å håndtere både sorgen og den hverdagen den sørgende står inne i.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk