Janne Røsvik

Om foredragsholderen

Janne Røsvik er forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Hun er utdannet sykepleier og er cand.polit. Som del av sin ph.d.-avhandling har hun utviklet VIPS praksismodell (VPM) for implementering av personsentrert demensomsorg. Røsvik har tidligere arbeidet som leder i hjemmesykepleien og har vært høyskolelektor ved Høyskolen Diakonova, nå VID vitenskapelige høgskole.

Foto: Nasjonalt senter for aldring og helse. 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk