Janne Røsvik

Fagkonsulent og forsker, Nasjonal kompetansetjeneste for alder og helse

Janne Røsvik

Om foredragsholderen

Janne Røsvik er forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Hun er utdannet sykepleier og er cand.polit. Som del av sin ph.d.-avhandling har hun utviklet VIPS praksismodell (VPM) for implementering av personsentrert demensomsorg. Røsvik har tidligere arbeidet som leder i hjemmesykepleien og har vært høyskolelektor ved Høyskolen Diakonova, nå VID vitenskapelige høgskole.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk