Jon Jakob Herabakka

Om foredragsholderen

Enhet for voksne med autisme (EVA) er en institusjon som yter kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester. EVA blir drevet av Helse Stavanger HF, organisert under Klinikk psykisk helsevern voksne, Avdeling sikkerhet og blir finansiert av kommunene som til en hver tid har pasienter ved enheten. EVA gir behandling i form av utredning, diagnostisering og utprøving av tiltak med mål om at pasienten skal kunne motta tjenester i hjemkommunen.

EVA sin målgruppe er mennesker med behov for et varig og sammensatt tjeneste- og behandlingstilbud, voldsrisiko/atferdsproblematikk og med nedsatt evne til å nyttigjøre seg av tjenester i hjemkommunen.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk