Jorunn Wolstad

Om foredragsholderen

Jorunn Wolstad har over 40 års arbeidserfaring som spenner fra systemutvikling, planlegging/oppfølging og kvalitetssikring til prosjekt- og programledelse så vel som linjeledelse, innen ulike bransjer. Hun har erfaring både fra privat og offentlig sektor. Hun er også sterkt involvert i kompetanseutvikling innen faget, både på person-, organisasjons- og systemnivå. Hun har ekspertkompetanse i portefølje- og prosjektledelse/prosjektkontroll samt analyser/systemering, og bred metodekompetanse (prosesskartlegging/-forbedring, prosjektplanlegging/-oppfølging, mål- og resultatstyring inkl risikostyring, kvalitetsstyring, evaluering, etc. Hun har også deltatt i utvikling av en internasjonal sertifisering for prosjektledere, IPMA-sertifiseringen, og er assessor innen denne. I tillegg jobber hun mye med opplæring. Foto: Norsk forening for prosjektledelse.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk