Om foredragsholderen

Judith van der Weele er psykologspesialist og leder i eget firma. Judith van der Weele har gjennom mange år vært en av landets ledende fagpersoner innen arbeid med kompleks traumatisering og kultursensitiv praksis. Hun har arbeidet ved Alternativ til Vold, med kvinner på krisesenter, og med etniske minoritetsfamilier har deltatt i utviklingen av store opplæringsprosjekter i spesialisthelsetjenesten for RVTS Øst og har i mange år arbeidet med identitet i kulturell kontekst har bidratt i familievernets arbeid med kompetanseheving innen behandling etter æresrelatert vold. Hun er er forfatter på en rekke artikler innen arbeid med vold – traume – kultur, og har arbeidet med nasjonal kompetansehevning for krisesentrene. Van der Weele arbeider som sakkyndig for rettsvesenet i vold- og traumesaker. For tiden har firmaet et fokus på opprustning av barnevernet i arbeid med minoritetsfamilier. Hennes siste artikkel, "Kultursensitiv traumebehandling", er nylig blitt publisert i en bok om komplekse traumer.

Foto: Privat

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk