Om foredragsholderen

Justin Baker er pediatrisk onkolog, palliativ lege, medlem av etisk komité ved St. Jude Children's Research Hospital i Memphis, USA. Han er opptatt av lidelsen som barn med alvorlig kreft opplever, det etiske, og problemer ved slutten av livet / sorg rundt sykdomsutviklingen. Baker jobber for tiden som sjef for divisjonen for livskvalitet og lindrende pleie ved St. Jude, samt som medisinsk direktør for livskvalitetstjenesten - St. Jude-palliativteamet. Han fungerer også som direktør for det pediatriske studieprogram for hematologi / onkologi - det største stipendprogrammet i Tenessee. Forskningsinteresser inkluderer etiske betraktninger rundt palliativ onkologisk omsorg, slutten av livet, beslutningsprosesser, integrering av palliativ behandling i den pågående pleien av barn med kreft, samt smerte- og symptomkontroll i sammenheng med barn og onkologisk omsorg. Justin Baker har deltatt en lang rekke studier relatert til pediatrisk palliativ behandling og har skrevet flere manuskripter og bokkapitler om temaene etisk beslutningstaking, samt andre palliative emner innen sammenheng med pediatrisk onkologi. Han har dessuten reist verden rundt og holdt foredrag om barnpalliasjon. Dette er første gang han er i Norge. Foto: St. Jude Childrens hospital.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk