Kaja Giltvedt

Om foredragsholderen

Kaja Giltvedt er spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi. Hun jobber som fysioterapeut ved Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Kaja har også en stilling i Leve NÅ – enhet for samhandling, livskvalitet og lindring. Hun har videreutdanning i tverrfaglig barnepalliasjon, og har bred og lang erfaring med barn og unge med ulike sammensatte behov. Kaja er spesielt opptatt av at fysioterapeuter kan bidra på flere måter inn i den tverrfaglige og helhetlige oppfølgingen for barn og unge med behov for palliasjon. Foto: Frambu

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk