Om foredragsholderen

Kari Killén (f.1934) har forsket på omsorgssvikt siden 1960-tallet. Hun er dr.philos, med professorkompetanse med foredre-barn, som tema. Med stort engasjement har veteranen Kari Killén stått på scenen og holdt foredrag for jordmødre, helsesøstre, tannleger, barnevernspedagoger, lærere, førskolelærere, fysioterapeuter, Nav-ansatte og sosionomer i flere årtier. Kari har de senere år vært tilknyttet prosjektet Barnehjernevernet, som er en satsing fra Oslo kommune med mål om at ansatte skal bidra til å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. I tråd med Barnehjernevernets verdigrunnlag skal alt arbeid med barn og unge bygge på et positivt og kjærlig syn på barn og på anerkjennelse av barns eierskap til sin egen historie. Foto: Ivar Nilsen/Kommuneforlaget

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk